Figyelem: JavaScript futtatása nem engedélyezett böngészőjében vagy ezen a weboldalon! Nem biztos, hogy ebben a kérdőívben így minden kérdésre választ tud majd adni. Kérjük, nézze át böngészője beállításait.
Ismertető

Kedves Szülő!

 

A következő táblázat segítségével röviden jellemezheti a gyermeke viselkedését néhány fontos területen. Tudjuk, hogy az eszköz csak viszonylag kevés területet és tulajdonságot tartalmaz, illetve esetenként nehéz lehet egy-egy viselkedés besorolása és értékelése, mégis arra kérjük, hogy a táblázat legalább 2 és legfeljebb 15 négyzetének bejelölésével jelezze, ha tapasztalata szerint a táblázat bal oldalán felsorolt területeken (matematika, mozgás, zene, informatika, vizualitás, magyar nyelv, idegen nyelv) a gyermekére kiemelkedően jellemző a felső sorban található valamely kompetencia (képesség, érdeklődés, kitartás, kreativitás, mások segítése, vezetés).

 

Területek

 • Matematika: Matematika tevékenyég, számolási, logikai feladatok végzése.
 • Mozgás: Különféle sportok, tánc, és egyéb mozgásformák.
 • Zene: Éneklés, zenélés, hangszereken való játék.
 • Informatika: Informatikai tevékenység, programozás, szoftverek használata.
 • Vizualitás: Rajz-, képző- és vizuális művészeti, tervezési vagy alkotó tevékenység, divat.
 • Magyar nyelv: Magyar nyelvvel kapcsolatos tevékenység, anyanyelv használata, írás, olvasás.
 • Idegen nyelv: Idegen nyelvvel kapcsolatos tevékenység, idegen nyelv tanulása, használata.

Kompetenciák

 • Képesség: A gyermeke magas képességű, ha rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, adottságokkal, ismeretekkel, melyek az adott területen nyújtott kiemelkedő teljesítmény eléréséhez szükségesek.
 • Érdeklődés: A gyermeke érdeklődő, ha szívesen, lelkesen, önként, akár szabadidejében is foglalkozik az adott területtel, örömmel tölti el az adott tevékenyég, kíváncsi, kérdéseket tesz fel, nagy benne a tudásvágy és utánanéz az őt érdeklő dolgoknak.
 • Kitartás: A gyermeke kitartó, ha elmélyülten, hosszantartóan, állhatatosan, elkötelezetten, odafigyelve, koncentrálva, a felmerülő nehézségek ellenére is foglalkozik az adott területtel és befejezi, amibe belefog.
 • Kreativitás: A gyermek kreatív, ha érdekes, újszerű, meglepő gondolatai, ötletei, megoldásai vagy alkotásai vannak az adott területen.
 • Segítés: A gyermeke segítő viselkedést mutat, ha odafigyel a többiek problémáira, támogat, fejleszt, bevon másokat vagy tanácsokat ad másoknak az adott területen felmerülő tevékenységek során.
 • Vezetés: A gyermeke vezet másokat, ha szervezi, irányítja, motiválja illetve képviseli társait.

1. példa:

Gyermekem viselkedésében a következő területeken tapasztalok kiemelkedő jellemzőket:

  Képesség Érdeklődés Kitartás Kreativitás Segítés Vezetés
Matematika   X        
Mozgás            
Zene            
Informatika X X X      
Vizualitás       X    
Magyar nyelv            
Idegen nyelv X          

 

Az Ön jellemzése alapján a gyermeke

 • Szívesen foglalkozik matematikai problémákkal, feladatokkal.
 • Az informatikai eszközök és szoftverek használatát gyorsan elsajátítja.
 • Érdeklődik az új informatikai fejlesztések iránt, szívesen használja a számítógépet.
 • Sokat és kitartóan foglalkozik informatikai feladatokkal.
 • Érdekes, szokatlan, újszerű vagy meglepő megjelenésű dolgokat hoz létre.
 • Jól ír, olvas vagy beszél idegen nyelven.

 

2. példa:

Gyermekem viselkedésében a következő területeken tapasztalok kiemelkedő jellemzőket:

  Képesség Érdeklődés Kitartás Kreativitás Segítés Vezetés
Matematika            
Mozgás            
Zene   X       X
Informatika            
Vizualitás         X X
Magyar nyelv   X        
Idegen nyelv            

 

Az Ön jellemzése alapján a gyermeke

 • Szeret énekelni vagy zenélni.
 • Szívesen vállal vezető szerepet zenei feladatokban és eseményeken.
 • Segít másoknak szép dolgokat létrehozni.
 • Szívesen vállal vezető szerepet olyan feladatokban, melyekben közösen hoznak létre szép dolgokat.
 • Kedveli a nyelvi feladatokat, érdekes kifejezéseket. Szívesen ír, olvas vagy ad elő

Az egyes kompetenciák részletes leírását minden terület esetében olvashatja, ha kitöltéskor a megfelelő szövegre viszi az egérmutatót.

Kérdés index